Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Lasersäkerhet

När du anlitar oss behöver du inte oroa dig för tillstånd och säkerhet. Vi ordnar alla nödvändiga tillstånd samt koordinerar showen med alla berörda myndigheter och flygplatser. Laserimages tekniker och operatörer är ILDA-certifierade Laser Safety Officers och har utbildning från engelska LVR, Europas ledande lasersäkerhetsexperter.

Föreskrifter för användning av lasrar

Strålsäkerhetsmyndigheten (tidigare Statens strålskyddsinstitut SSI) har utarbetat föreskrifter i Sverige som utövare av lasershower samt ägare av lasersystem måste följa.

För mer information om laserregler i Sverige besök https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/laser-och-ipl/
För information om laserregler i Finland besök http://www.http://www.stuk.fi

ILDA

Laserimage är sedan år 2000 medlem av ILDA. En världsomspännande organisation där världens ledande utövare av lasershower är medlemmar. Ilda arbetar ständigt för att deras medlemmar uppfyller deras höga kvalitets och säkerhetskrav.

För mer info besök http://www.laserist.org