Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Laser safety

De lasrar vi använder oss av är alla i laserklasserna 3B samt 4 (för mer information om laserklasser besök klicka här). För att använda klass 3B samt klass 4 lasrar i Sverige på publika evenemang krävs tillstånd från SSM samt att man följer uppsatta föreskrifter. Utomlands finns många nationella motsvarigheter till SSM och den internationella organisationen ILDA har satt upp internationella riktlinjer som seriösa laseranvändare ska följa.

Då vi levererar laserteknik har vi alltid tillstånd för att använda laser. De flesta av våra tekniker har genomgått lasersäkerhetskurser i Tyskland samt England och de riggar laserutrustningen och programmerar den så att alla regler efterföljs. För utomhusshower samt som service för gästande laserföretag har vi även ILDA godkända Laser Safety Officers som kan göra beräkningar, mätningar på laserstrålning samt sköta all kontakt med berörda myndigheter. En lasershow från Laserimage är aldrig farlig för publiken.

ssm_1

Föreskrifter för användning av lasrar

Strålsäkerhetsmyndigheten (tidigare Statens strålskyddsinstitut SSI) har utarbetat föreskrifter i Sverige som utövare av lasershower samt ägare av lasersystem måste följa.

För mer information besök https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/laser-och-ipl/
För information om laserregler i Finland besök http://www.http://www.stuk.fi

ilda-blue-logo-with-member_75w_2

ILDA

Laserimage är sedan år 2000 medlem av ILDA. En världsomspännande organisation där världens ledande utövare av lasershower är medlemmar. Ilda arbetar ständigt för att deras medlemmar uppfyller deras höga kvalitets och säkerhetskrav.

För mer info besök http://www.laserist.org